เรื่อง : นายแพทย์จิระ ธนะจักร  ยุคนี้เป็นยุคแห่งการท่องเที่ยว เปิดหูเปิดตาครับ เราจะเห็นได้ว่าหลายๆ ประเทศหันมาโปรโมททรัพยากรสิ่งแวดล้อมของตัวเองเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกให้มาเยือน เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น  ในอดีต landmark ต่างๆ ที่เรารู้จักคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็น กำแพงเมืองจีน หอไอเฟิล…