ห้องอาหาร Oriental Garden @ Holiday Inn Chiang Mai จัดทัพอาหารจีนกวางตุ้ง เริ่มด้วยเป็ดปักกิ่ง และสารพัดติ่มซำให้เลือกจุดใจ แบบมา 3 จ่าย 2 เด็กอายุต่ำกว่า…