อาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปสำหรับการสื่อสารยุคใหม่ที่เรารู้จักกันในชื่อ Social Media และที่วิ่งตามมาติดๆคือคำว่า Disrupt ทั้งสองคำนี้จะหมุนวนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา อย่างเงียบๆมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ตื่นไปจนถึงเวลาเข้านอนและไม่แน่ว่าศัพท์ทั้งสองตัวนี้ก็ยัง อาจแทรกบทบาทของมันเข้าไปอย่างแนบเนียนในความฝันของเราขณะหลับอยู่ก็ได้  อย่างไม่ทันได้ตั้งตัวและก็ไม่ใช่ความฝัน…  โลกกำลังเข้าใกล้ปรากฏการณ์ของวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเกิดคาด เพราะการถูก Disrupt จากความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นแม้ว่า Disrupt จะเป็นทั้งการทำลายล้างและสร้างโอกาสในเวลาเดียวกันแต่หลายคนก็ไม่อาจทำใจได้ เมื่อวันที่การเปลี่ยนแปลงมาถึงตัว การทดลองตัดต่อพันธุกรรมของนักวิทยาศาสตร์อาจทำให้มนุษย์กำลังจะกลายพันธุ์เป็นหุ่นยนต์หรือหุ่นยนต์กำลังจะกลายเป็นมนุษย์ไปเสียเองซึ่งความวิตกกังวลว่าหุ่นยนต์หรือระบบ…