ใครที่เป็นคนเชียงใหม่ หรืออยู่เชียงใหม่มานาน ในระดับที่พอจะขับรถกลับบ้านหรือไปทำงานได้โดยไม่ต้องดูแผนที่ รับรองว่าจะต้องมีร้านอร่อยในความทรงจำ จะให้เรียกว่าร้านโปรด หรือร้านที่คุ้นเคยก็แล้วแต่สะดวก ที่แน่ๆลักษณะของร้านที่เราจะพูดถึงในฉบับนี้ ต้องเป็นร้านที่ทุกคนไปกี่ครั้ง ‘หัวใจ’ ดวงน้อยก็ไม่เคยพบพานกับความผิดหวัง เพราะความอร่อย บรรยากาศและอะไรต่อมิอะไร ต่างชี้ชวนให้มีรอยยิ้มอิ่มอุ่นในใจกลับมาเสมอ ต่อไปนี้คือ 10 ร้านที่เราอยากบันทึกไว้ใน…