ดร. ณัฐกิตติ์ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดบมจ. เซ็นทรัลพัฒนาจำกัด (มหาชน) Q: เทรนด์โลกยุคใหม่ศูนย์การค้าและกลยุทธ์การพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ชาวเชียงใหม่ ทุกวันนี้เทรนด์โลกเปลี่ยนแปลงไปมากมายเพราะความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ Digital disruption ที่ทำให้ไลฟ์สไตล์ของคนเปลี่ยนไปทุก Business จึงต้องมีการปรับตัวศูนย์การค้าก็เช่นเดียวกันซีพีเอ็นเองก็ได้มองอนาคตล่วงหน้าถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคซึ่งจริงๆก็สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเรานั่นคือการเป็น Center of Life…