สิ่งหนึ่งซึ่งสะดุดตาฉันเป็นที่สุดเวลาดูจิตรกรรมล้านนาโบราณได้แก่ เครื่องประดับซึ่งดูเหมือนดอกไม้ขนาดใหญ่ ที่เสียบไว้ที่ติ่งหู  ดูทีไรก็นึกถึงเพลงที่ร้องว่า ‘นั่นดอกอะไรเสียบไว้อยู่ในรูฮู้ ’ ทุกครั้งไป ดอกไม้หรือเครื่องประดับทำนองนี้ชาวล้านนาโบราณเรียกว่า ‘ลานหู’  เป็นแฟชั่นซึ่งเคยเป็นที่นิยมกันทั้งหญิงและชายโดยใช้วัสดุหลากหลายตั้งแต่ใบลานไปจนถึงเงินและทองคำทำเป็นแผ่นม้วนกลมแล้วสอดเข้าไปในรูที่เจาะไว้ที่ติ่งหูทั้งก้าน  นิยมกันตั้งแต่คนในราชสำนักไปจนถึงชาวบ้านร้านตลาด  ยิ่งลานหูใหญ่และประณีตงดงามเท่าไร ก็ยิ่งแสดงว่ามีฐานะทางสังคมสูงเท่านั้น  คนที่พอจะจ่ายได้จึงนิยมทำลานหูขนาดใหญ่จนฉันกลัวว่าน่าจะทำให้หูยานแต่กลับกลายเป็นว่าคนโบราณนิยมการมีติ่งหูยาวแบบลักษณะของพระพุทธรูปเพราะเชื่อกันว่าเป็นลักษณะของผู้มีบุญและอายุยืน  (มิน่าล่ะ เวลาดูรูปสมัยอยุธยา…