เชียงใหม่บลูมส์ หรือเทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน คือ ปฏิทินท่องเที่ยวดอกไม้เมืองเชียงใหม่ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้มาในธีม ‘ล้านนานิมิต’ เชิญชวนให้ผู้ชมร่วมหวนย้อนสู่บรรยากาศวิถีชีวิตล้านนาทรงคุณค่า และความงดงามของดอกไม้นานาพันธุ์ 1 กุมภาพันธ์ : Blooms Run 2020 รอบคูเมืองเชียงใหม่ ครั้งนี้จัดที่สวนสาธารณะหนองบวกหาด 7-9…