จะช่วยประคองให้เรารอดปลอดภัยจากทุกสถานการณ์อันตรายหรือคับขันครับ เป็นห่วงทุกท่าน แสนเมือง Photo by Bethany Legg on Unsplash