อย่างที่พวกเราทราบกันดีในเหตุการณ์สูญเสียที่โคราชซึ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้ สาเหตุรากเหง้าหรือ root cause ที่เรารู้กันคือ ‘ภาวะควบคุมสติและอารมณ์’ ของผู้กระทำผิดไม่ปกติ อยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมความมั่นคงจิตใจของตัวเองไม่ได้ทั้งๆ ที่ร่างกายทำงานได้ตามปกติ  เบื้องลึกของสาเหตุรากเหง้าเกิดจากความกดดันในใจที่สะสมมานานระยะหนึ่ง จนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครับ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้ก่อเหตุน่าจะมีความกดดันและความเครียดสะสมมานานจนเป็นเหตุให้มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเป็นคนที่มีบุคลิกก้าวร้าวและต้านสังคม จากเรื่องราวดังกล่าวซึ่งถ้าจะนำมาคิดเป็นอุทาหรณ์ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการคิดถึงจิตใจคนในสังคมให้มากขึ้น เอาใจเขามาใส่ใจเรา ส่วนคนในสังคมก็ต้องมีกลไกการรับมือความกดดันที่เป็นระบบมากขึ้น…