ทุกวันที่ 13 มีนาคมของทุกปีคือวันช้างไทย ที่ชาวไทยจะหวนรำลึกถึงคุณูปการของช้างไทย ที่เคยมีส่วนในการสร้างชาติ สร้างเศรษฐกิจ และเป็นประจำทุกปีที่ทุกปางช้างในภาคเหนือจะมีการจัดงาน สะโตกช้าง (ขันโตก) งานเลี้ยงขันโตกผลไม้และพืชผักสำหรับช้าง ใครสนใจกิจกรรมนี้และการชมช้างไทยอย่างใกล้ชิด ลองไปเที่ยวตามปางช้างต่างๆ ในวันนั้น อย่าง *ปางช้างแม่สา (*จัดงานวันที่…