เรื่อง : นายแพทย์จิระ ธนะจักร  Photo by David Nuescheler on Unsplash ในอีก 10 ปีข้างหน้านักวิเคราะห์มองว่ายอดขายรถอีวีหรือที่เรารู้จักกันในนามของรถไฟฟ้า อาจจะพุ่งขึ้นสูงถึง 1 ใน…