9-10 พ.ย. กิจกรรมต๋ามผางปะตี๊ดส่องฟ้าฮักษาเมือง : ประเพณียี่เป็งโดยชาวชุมชนในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่และอำเภอใกล้เคียงพบกับขบวนช่างฟ้อนผางผางปะตี๊ดกิจกรรมจุดผางผางปะตี๊ดปรอบคูเมืองและกิจกรรมสาธิตการหยอดผางปะตี๊ดณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 19.00น. เป็นต้นไป  10 พ.ย. พิธีเปิดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี 2562 และการแสดงนาฎศิลป์ล้านนาณข่วงประตูท่าแพ 18.00น. เป็นต้นไป  11 พ.ย….