ในอีก 10 ปีข้างหน้านักวิเคราะห์มองว่ายอดขายรถอีวีหรือที่เรารู้จักกันในนามของรถไฟฟ้าอาจจะพุ่งขึ้นสูงถึง 1 ใน 3 ของยอดขายรถยนต์ใหม่ทั้งระบบเลยครับ  เพราะปัจจุบันด้วยศักยภาพของรถยนต์อีวีที่ตอบโจทย์กระแสรักษ์โลกลดการปล่อยมลพิษและค่ายรถยนต์ก็ตอบรับการผลิตรถไฟฟ้าออกมาป้อนตลาดมากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้จะเห็นว่าหลายค่ายรถยนต์ปูพรมด้วยเครื่องยนต์ผสมผสานระหว่างการใช้พลังงานจากน้ำมันและไฟฟ้าสลับกันที่เราเรียกว่าระบบไฮบริดและได้รับการตอบสนองจากผู้บิโภคเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทุกคันต้องมีระบบแบตเตอรี่ที่สามารถเก็บพลังงานไว้สำหรับการวิ่งบนท้องถนนให้เพียงพอและปลอดภัยและขั้นตอนการชาร์จพลังงานเข้าหม้อแบตเตอรี่ก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าการเติมเชื้อเพลิงน้ำมันมากอีกทั้งรถยนต์โดยสารกลุ่มนี้ยังมีข้อจำกัดเรื่องของน้ำหนักที่จะบรรทุกรวมถึงอัตราการวิ่งที่ยังไม่สามารถวิ่งเร็วมากได้ จากการสำรวจของ ‘เวิลด์อีโคโนมิกส์ฟอรัม’ พบว่ายอดจำหน่ายรถยนต์อีวีทั่วโลกในปีที่แล้วคิดเป็นสัดส่วนเพียง 2.4% ของยอดขายรถยนต์ใหม่ทั้งหมดและสาเหตุสำคัญมาจากโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้งานรถยนต์อีวีโดยเฉพาะสถานีชาร์จพลังงานไฟฟ้าที่ยังไม่เพียงพอทำให้ผู้ใช้รถเกิดความไม่มั่นใจซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกนโยบายเพื่อรองรับการใช้งานรถยนต์อีวีเช่นรัฐบาลท้องถิ่นของฮ่องกงที่มีการส่งเสริมการใช้งานรถยนต์อีวีด้วยการเพิ่มจุดชาร์จพลังงานอีกทั้งยังเชื่อมต่อระบบการจ่ายเงินค่าพลังงานไฟฟ้าเข้ากับระบบจ่ายเงินค่าขนส่งสาธารณะซึ่งเรียกว่า octopus เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น …