ช่วงเดือนธันวาคมของปีที่ผ่านมามีรายงานข่าวในประเทศจีนว่า พบผู้ป่วย ‘โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส’ จำนวน 44 ราย จากเมืองอู่ฮั่น แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนั้น จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ทางการจีนได้มีการดำเนินการสอบสวนโรคและอยู่ระหว่างการตรวจหาสาเหตุ ซึ่งขณะนั้นยังไม่ทราบสาเหตุของโรค แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ไม่ใช่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก อะดิโนไวรัส หรือโรคทางเดินหายใจที่พบได้ทั่วไป…