นิทรรศการจัดแสดงผ้าปักลายเทวดา และลายเครือเถา ผ้าโบราณที่ใช้ในพิธีตั้งธรรมหลวง อายุย้อนไปราวกลาง พุทธศตวรรษที่ 25 ของสะสมระดับ (master piece) ของรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ จัดแสดงให้ชมกันตั้งแต่วันนี้ – 29 มีนาคม…