การเดินทางของฉันมีง่ายๆ เพียงว่าอยากไปชนบทห่างไกลจากเมือง ได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและอากาศอันบริสุทธิ์ เดินป่าไม่ยาก ไม่เคยไปมาก่อนและเดินทางไม่ลำบาก หากได้เห็นตัวอย่างการบริหารจัดการเชิงอนุรักษ์ด้วยก็จะดีมาก หลังจากหมุนลูกโลกอยู่หลายรอบ ฉันก็ตัดสินใจเลือกคามิโคจิ (Kamikochi) ดินแดนที่ได้รับคำกล่าวขวัญว่าสวยงามราวสรวงสวรรค์ คามิโคจิ (Kamikochi) เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติชูบุซังกะกุ ในเขตเมืองมัตสึโมโตะทางตะวันตกของจังหวัดนะงะโนะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นพื้นที่บนความสูงเฉลี่ย…