ศุภวุฒิ บุญมหาธนากร สถาปนิก ใจบ้านสตูดิโอคลองแม่ข่ากำลังจะเปลี่ยนแปลง คุณค่าทางประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ของผู้คนกับธรรมชาติจะกลับมา ดร.กรวรรณ สังขกรหัวหน้าวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว CTRDเทรนด์การท่องเที่ยวสวนดอกไม้กำลังมา เชื่อว่าปี 2563 ทั่วเมืองเชียงใหม่จะมีสวนดอก จำนวนมากที่เปิดตัวเป็นแหล่งท่องเที่ยว และสร้างรายได้มหาศาล ปีนี้จึงเป็นโอกาสของการพัฒนาและต่อยอดการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ให้ยั่งยืน ดร.สุดารัตน์ อุทธารัตน์นักวิจัยด้านผังเมือง…