กรุ่นกลิ่นชาในบรรยากาศเชียงใหม่คลาสสิกใครที่ผ่านไปผ่านมาย่านถนนท่าแพ คงต้องสะดุดใจกับอาคารโคโลเรียลสีขาวสะอาด ประดับงานไม้ฉลุเครือเถาว์อ่อนหวาน วางตัวอยู่ก่อนสะพานข้ามคลองแม่ข่าเยื้องกับวัดแสนฝาง อาคารหลังนี้คนเชียงใหม่รู้จักกันดีในชื่อ ‘ระมิงค์ ที เฮ้าส์’ อายุอานามของสถาปัตยกรรมชิ้นงามหลังนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยปีกว่าๆ ถือว่าเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมของย่านท่าแพและเมืองเชียงใหม่ที่ควรค่าแก่การหาเวลาไปชื่นชมด้วยตาตนเองสักครั้ง และเมื่อเป็นทีเฮ้าส์ แน่นอนว่าหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรพลาดมาเปิดประสบการณ์ คือการชิม ‘ชาระมิงค์’ ชาของคนเชียงใหม่ที่ใช้ใบชาออร์แกนิกจากไร่ชาบนพื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำปิง ในอำเภอแม่แตง…