ณ สุดบูรพาทิศ ที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด อำเภอสุดท้ายทางฝั่งตะวันออกของประเทศไทย รถตู้กำลังพาเรากลับไปเยือน ‘ชุมชนประมงบ้านไม้รูด’ หลังจากเคยประทับใจวิถีชีวิตเรียบง่ายในหมู่บ้านเล็กริมฝั่งทะเลแห่งนี้เมื่อหลายปีก่อน และก็ต้องพกความประทับใจกลับบ้านอีกครั้งเมื่อพบว่าชุมชนยังคงเข้มแข็งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีพื้นบ้านด้วยความภาคภูมิใจในถิ่นฐานและอยากปกปักรักษาพื้นที่ธรรมชาติและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้ยั่งยืน ชุมชนประมงบ้านไม้รูด ซ่อนตัวอยู่ในอำเภอคลองใหญ่ ติดชายแดนกัมพูชาชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง อยู่กินกับน้ำกับปลามาตลอดชีวิต ทั้งตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล ช่วงหลายปีที่ผ่านมา เห็นจำนวนสัตว์น้ำลดลง…