ใครหลงรักกาแฟ และบรรยายกาศใจกลางป่าธรรมชาติ แนะนำว่ามีนาคมนี้ควรหาเวลาไปเที่ยวเทศกาลเมืองกาแฟ แลดอกเสี้ยว เที่ยวเทพเสด็จ ตำบลเล็กๆ ในอำเภอดอยสะเก็ดตั้งออยู่ริมแม่น้ำวังใจกลางป่าอันอุดมสมบูรณ์รอยต่อจังหวัดเชียงใหม่-เชียงราย ขับรถจากเชียงใหม่เพียง 1 ชั่วโมง เที่ยวงานนี้เสร็จเลยไปเที่ยวจ.เชียงรายต่อได้เลย เทศกาลเมืองกาแฟ จัดขึ้นใน 14-15 มีนาคมนี้ ขับไปพิกัดนี้ได้เลย…