‘ การเดินทางภายใน ’ เป็นการกลับเข้าไปเรียนรู้จักตนเอง ซึ่งเป็นที่รู้จักและแพร่หลายกันภายในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา มี workshop มากมายที่ชักชวนผู้คนออกไปเดินทางค้นหาความหมายของการมีชีวิตอยู่ เติมพลังกายใจ เก็บตก self ที่หล่นหายไป เข้าไปเชื่อมโยงกับเด็กน้อย ภายในตัวเอง…