นิทรรศการรวบรวมผลงานจากศิลปินเซรามิกนานาชาติ ถ่ายทอดประสบการณ์ความทรงจําและความประทับใจในวัยเด็ก สู่งานประติมากรรมเซรามิกที่ไม่มีพรมแดน เพื่อให้ผู้ชมที่อาจลืมช่วงเวลาวัยเด็กได้กลับมาคิดถึงและสนุกกับมันอีกครั้งนึง

เปิดให้เข้าชม 10 เม.ย.-10 พ.ค. 2563 ที่ YELO House ซ.เกษมสาน ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ www.facebook.com/yelohouse