เทศกาลแห่งการปลดปล่อย แลกเปลี่ยน ซื้อขายหนังสือ ซีดี เทป และสินค้าไลฟ์สไตล์มือสอง 
จัดงานวันที่ 26 – 27 ต.ค. 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ถนน วัวลาย  (15.00 – 21.00 น.)