นิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ 2 ของนทพนายางกูร (Notep) นิทรรศการที่ว่าด้วย Sound Healing และการถ่ายทอดลมหายใจไปสู่ชิ้นงานศิลปะผ่าน Breathing Machine (เครื่องจักรที่จับรูปแบบการหายใจไปขยับพู่กันสี) จัดแสดงให้ชมตั้งแต่วันนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โครงการ One Nimman ตั้งแต่เวลา 10 โมง – 4 ทุ่ม