Subscribe Now

Trending News

03 Oct 2022

Feature

Feature

ความก้าวหน้า ‘กฎบัตร’ ทั่วประเทศ 

อย่างที่เกริ่นมาตั้งแต่ต้นเรื่อง ความเคลื่อนไหวเรื่องการจัดตั้งกฎบัตรกำลังขยายตัวออกไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศ และถูกหยิบยกให้เป็นเครื่องมือใหม่ในการพัฒนาเมืองในรูปแบบใหม่เพื่อความยั่งยืน หรือ New Urban Development Platform for Sustainable Goals ที่เริ่มเห็นผลลัพธ์ในการรวบรวมผู้คนและแนวคิดการพัฒนาเมืองและจังหวัด โดยการมีส่วนร่วม การใช้ข้อมูล ความร่วมมือ และการใช้เครื่องมือด้านเศรษฐกิจเข้ามามีส่วนในเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ที่ตอบโจทย์ศักยภาพ…

Feature

4Rester จุดประกายพัฒนาเมืองโคราช ด้วยประเด็นสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วม 

นครราชสีมา (โคราช) ได้ชื่อว่าเป็นเมืองใหญ่ที่มีบุคลิกความซับซ้อนอย่างเขตเมืองในระดับเดียวกับเมืองหลักอื่นๆ ในแต่ละภูมิภาค ลองจินตนาการประเด็นที่เกี่ยวกับ ‘เมือง’ ในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต ดูสิ! เมืองอย่างโคราชก็กำลังเผชิญชะตากรรมคล้ายกัน ในเรื่องเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังขยายตัวด้วยอัตราเร่งสูงลิ่ว สวนทางกับความเข้มแข็งของเครือข่ายและบทสนทนาว่าด้วยฉันทามติของการพัฒนาเมือง (ซึ่งภูเก็ต และขอนแก่น ก้าวข้ามกำแพงแห่งความท้าทายนี้มานานแล้ว…

Feature

3 โครงการใหญ่ในเมืองโคราช 

โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน (เฟสแรก) กรุงเทพฯ—โคราช เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย—รัฐบาลจีน ดำเนินการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยเส้นทางทั้งหมดของโครงการเริ่มต้นจากสถานีต้นทางที่กทม. สิ้นสุดที่สถานีปลายทางจังหวัดหนองคาย กรอบวงเงินลงทุน 1.79 แสนล้านบาท คาดหมายเปิดให้บริการในปี 2565-2566 ระยะทาง  253 กิโลเมตร ทางรถไฟขนาด…

COMPASS MAGAZINE

© 2019 All right reserved.
ขอสงวนสิขสิทธิ์ในการนำบทความ และรูปภาพ บนเว็บไซต์ compasscm.com ไปคัดลอก เผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต มิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ จะดำเนินคดีตามกฏหมายสูงสุด