Subscribe Now

Trending News

16 Dec 2019

Body & Soul

Body & Soul

สามสารพิษ 

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายโดยภาครัฐได้มีนโยบายเป็นมติยกเลิกการใช้สามสารพิษเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 อันได้แก่พาราควอตคลอร์ไพริฟอสและไกลโฟเซตการแบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิดนี้เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับคนไทยจากการที่แผ่นดินอาบสารพิษไปอีกนานซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งตัวเกษตรกรเองคนในชุมชนทางการเกษตรไปจนถึงผู้บริโภคที่มีโอกาสได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายและสะสมจนเกิดผลร้ายในอนาคตโดยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายเริ่มจาก.. 1. พาราควอต (Paraquat) สารฆ่าวัชพืชมีความเป็นพิษสูงเนื่องจากมีฤทธิ์กัดกร่อนมากไม่มียาต้านพิษโดยข้อมูลจากศูนย์พิษวิทยารพ.รามาธิบดีพบว่าอัตราตายของผู้ป่วยจากสารพาราควอตในประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 10.2 ถือว่ามีความเสี่ยงเกินกว่าจะนำมาใช้อย่างปลอดภัยโดยอันตรายของพาราควอตสามารถรับได้ผ่านทั้งการกินการสัมผัสทางผิวหนังซึ่งเป็นช่องทางหลักส่วนทางเดินหายใจเป็นช่องทางรองการกินเข้าไปร่างกายจะดูดซึมซับความเข้มข้นมากที่ตับและไตโดยความเข้มข้นในกระแสเลือดจะคงที่หลังกินประมาณ 30…

Body & Soul

ด้านมืดของรถพลังงานไฟฟ้า 

ในอีก 10 ปีข้างหน้านักวิเคราะห์มองว่ายอดขายรถอีวีหรือที่เรารู้จักกันในนามของรถไฟฟ้าอาจจะพุ่งขึ้นสูงถึง 1 ใน 3 ของยอดขายรถยนต์ใหม่ทั้งระบบเลยครับ  เพราะปัจจุบันด้วยศักยภาพของรถยนต์อีวีที่ตอบโจทย์กระแสรักษ์โลกลดการปล่อยมลพิษและค่ายรถยนต์ก็ตอบรับการผลิตรถไฟฟ้าออกมาป้อนตลาดมากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้จะเห็นว่าหลายค่ายรถยนต์ปูพรมด้วยเครื่องยนต์ผสมผสานระหว่างการใช้พลังงานจากน้ำมันและไฟฟ้าสลับกันที่เราเรียกว่าระบบไฮบริดและได้รับการตอบสนองจากผู้บิโภคเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทุกคันต้องมีระบบแบตเตอรี่ที่สามารถเก็บพลังงานไว้สำหรับการวิ่งบนท้องถนนให้เพียงพอและปลอดภัยและขั้นตอนการชาร์จพลังงานเข้าหม้อแบตเตอรี่ก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าการเติมเชื้อเพลิงน้ำมันมากอีกทั้งรถยนต์โดยสารกลุ่มนี้ยังมีข้อจำกัดเรื่องของน้ำหนักที่จะบรรทุกรวมถึงอัตราการวิ่งที่ยังไม่สามารถวิ่งเร็วมากได้ จากการสำรวจของ ‘เวิลด์อีโคโนมิกส์ฟอรัม’ พบว่ายอดจำหน่ายรถยนต์อีวีทั่วโลกในปีที่แล้วคิดเป็นสัดส่วนเพียง 2.4% ของยอดขายรถยนต์ใหม่ทั้งหมดและสาเหตุสำคัญมาจากโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้งานรถยนต์อีวีโดยเฉพาะสถานีชาร์จพลังงานไฟฟ้าที่ยังไม่เพียงพอทำให้ผู้ใช้รถเกิดความไม่มั่นใจซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกนโยบายเพื่อรองรับการใช้งานรถยนต์อีวีเช่นรัฐบาลท้องถิ่นของฮ่องกงที่มีการส่งเสริมการใช้งานรถยนต์อีวีด้วยการเพิ่มจุดชาร์จพลังงานอีกทั้งยังเชื่อมต่อระบบการจ่ายเงินค่าพลังงานไฟฟ้าเข้ากับระบบจ่ายเงินค่าขนส่งสาธารณะซึ่งเรียกว่า octopus เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น …

Body & Soul

ด้านมืดของรถพลังงานไฟฟ้า 

เรื่อง : นายแพทย์จิระ ธนะจักร  Photo by David Nuescheler on Unsplash ในอีก 10 ปีข้างหน้านักวิเคราะห์มองว่ายอดขายรถอีวีหรือที่เรารู้จักกันในนามของรถไฟฟ้า อาจจะพุ่งขึ้นสูงถึง 1 ใน…

Body & Soul

Lanna country road 

เรื่อง : นายแพทย์จิระ ธนะจักร  ยุคนี้เป็นยุคแห่งการท่องเที่ยว เปิดหูเปิดตาครับ เราจะเห็นได้ว่าหลายๆ ประเทศหันมาโปรโมททรัพยากรสิ่งแวดล้อมของตัวเองเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกให้มาเยือน เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น  ในอดีต landmark ต่างๆ ที่เรารู้จักคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็น กำแพงเมืองจีน หอไอเฟิล…

Body & Soul

ลูกหมากโต ซีเรียสมากไหม 

เรื่อง : นายแพทย์จิระ ธนะจักร   Photo by Mike Dorner on Unsplash เป็นโรคของคุณผู้ชายที่มักพบตั้งแต่อายุ 45 ปีขึ้นไป และจากสถิติพบว่าเกือบครึ่งหนึ่งจะพบตอนช่วงอายุระหว่าง 55-60 ปีครับ…

Body & Soul

รักชีวิต รักษ์น้ำ 

เรื่อง : นายแพทย์จิระ  ธนะจักร    Photo by Mega Caesaria on Unsplash หลักในการสร้างเมือง คนโบราณจะยึดเอาแม่น้ำสายใหญ่ๆ เป็นหลัก เพื่อที่จะใช้เป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งและการใช้ประกอบอาหารเพื่อดำรงชีพ เป็นต้นว่าเชียงใหม่บ้านเราก็ตั้งอยู่สองฝั่งของสายน้ำปิง…

COMPASS MAGAZINE

© 2019 All right reserved.
ขอสงวนสิขสิทธิ์ในการนำบทความ และรูปภาพ บนเว็บไซต์ compasscm.com ไปคัดลอก เผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต มิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ จะดำเนินคดีตามกฏหมายสูงสุด