โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน (เฟสแรก) กรุงเทพฯ—โคราช เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย—รัฐบาลจีน ดำเนินการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยเส้นทางทั้งหมดของโครงการเริ่มต้นจากสถานีต้นทางที่กทม. สิ้นสุดที่สถานีปลายทางจังหวัดหนองคาย

 • กรอบวงเงินลงทุน 1.79 แสนล้านบาท
 • คาดหมายเปิดให้บริการในปี 2565-2566
 • ระยะทาง  253 กิโลเมตร
 • ทางรถไฟขนาด 1.435 เมตร เป็นทางยกระดับทั้งหมด
 • ประมาณการณ์ค่าโดยสารอยู่ที่ 107-534 บาท
 • ขบวนรถมีทั้งหมด 6 ขบวน / สามารถจุผู้โดยสารได้ 600 คนต่อขบวน
 • ให้บริการเริ่มต้น 11 เที่ยวต่อวัน เดินทางทุก 90 นาที
 • ความเร็วในการเดินทาง 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 • ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ-โคราช  1 ชั่วโมง 17 นาที
 • จำนวนสถานี 6 สถานี มีสถานีในโคราช 2 สถานี ได้แก่ สถานีปากช่อง และสถานีนครราชสีมา
 • ความก้าวหน้า : พฤษภาคม 2562 มี 7 สัญญาก่อสร้างจาก 14 สัญญา ที่ได้ผู้ชนะการประมูลและมีการเริ่มก่อสร้างแล้วยังคงเหลืออีก 7 สัญญาที่กำลังเตรียมการเปิดประมูล คาดว่าจะให้แล้วเสร็จได้ผู้รับจ้างครบถ้วนภายในปี 2563

โครงการรถไฟทางคู่สายมาบกะเบา-ชุมทางจิระ ดำเนินการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยเป็น 1 ใน 5 เส้นทางโครงการรถไฟทางคู่ของประเทศที่ได้ รับการอนุมัติในช่วงปี 2559 ซึ่งได้แก่  1) เส้นทางนครปฐม-หัวหิน  2) เส้นทางลพบุรี-ปากน้ำโพ 3)เส้นทางหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ 4) เส้นทางประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร และ 5) เส้นทางมาบกะเบา-ชุมทาง . ถนนจิระ

 • สถานีต้นทาง สถานีมาบกะเบา ตั้งอยู่ในต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
 • สถานีปลายทาง สถานีชุมทางจิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 • มีสถานีระหว่างเส้นทางทั้งหมด 24 สถานี
 • ระยะทาง 132 กิโลเมตร
 • เงินลงทุน 2.9 หมื่นล้านบาท (ภายหลังขยับเป็น 5.5 หมื่นล้านบาท-เนื่องจากการปรับแบบเพื่อแก้ไขกรณีแนวทางรถไฟ ผ่ากลางเมืองโคราช)
 • ใช้เวลาก่อสร้าง 4 ปี นับจากการได้ผู้ชนะประมูล แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแบบช่วงสถานีขนานจิตร-ชุมทางจิระ จึงรอการสรุปแบบและเปิดประมูลใหม่ภายในปีนี้
 • ความก้าวหน้า : กรกฎาคม 2562 หลังจากมีการประชุมประชาพิจารณาในเรื่องการออกแบบแนวทางรถไฟทางคู่ให้เป็นทางยกระดับเพื่อไม่ให้เกิดแนวเส้นทางรถไฟผ่าเมืองในช่วงพื้นที่อ.เมือง รูปแบบนี้สามารถแก้ไขโจทย์ดังกล่าวได้ แต่มีความจำเป็นต้องทุบสะพานมิตรภาพ (สะพานหน้าโรงแรมสีมาธานี) ออกเนื่องจากขวางกับแนวเส้นทางรถไฟยกระดับ ขณะนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้นำข้อเสนอทั้งแบบทุบสะพาน และไม่ทุบสะพานต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อนัดประชุมร่วมกับกรมทางหลวงและสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) คาดว่าใช้เวลาราว 1 เดือนจะได้ข้อสรุป ก่อนเดินหน้าเปิดประมูลโครงการต่อไป

โครงการมอเตอร์เวย์บางประอิน-โคราช มอเตอร์เวย์สายที่ 3 ของประเทศ ดำเนินโครงการโดยกรมทางหลวง มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบขนส่งลอจิสติกส์ และแก้ไขปัญหาปริมาณจราจรติดขัด/หนาแน่นบนถนนพหลโยธิน และถนนมิตรภาพในช่วงวันหยุดเทศกาล

 • กรอบวงเงินลงทุนรวม 84,600 ล้าน
 • ระยะทาง 196 กิโลเมตร
 • จุดเริ่มต้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา สิ้นสุดที่บริเวณทางเลี่ยงเมืองด้านตะวันตก ในอ.เมือง จ.นครราชสีมา
 • ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
 • จำกัดความเร็วไว้ที่ 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 • ค่าผ่านทางเบื้องต้นเริ่มที่ 20-200 บาท (แรกเข้า 10 บาท+1.25 บาท/กม.)
 • โครงการก่อสร้างเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559
 • คาดว่าจะแล้วเสร็นภายในปี 2564
 • มีทางแยกที่เชื่อมต่อกับทางหลวงสายต่างๆ ภายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจำนวน 3 ทางแยก ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.ปากช่อง อ.สีคิ้ว  และอ.เมือง
 • มีที่พักริมทางในจังหวัดนครราชสีมา แบ่งเป็นจุดพักรถ 2 แห่ง ได้แก่ เขื่อนลำตะคอง อ.ลาดบัวขาว และอ.ขามทะเลสอ
 • สถานที่บริการทางหลวงจำนวน 1 แห่ง ที่อ.สีคิ้ว
 • ศูนย์บริการทางหลวง 1 แห่ง ที่อ.ปากช่อง
 • ความก้าวหน้า : พฤษภาคม 2562 โครงการฯ แล้วเสร็จเกือบ 70 % กรมทางหลวงคาดหมายจะเปิดให้บริการภายใน ปี 2563

ข้อมูลอ้างอิง

*รถไฟความเร็วสูง

– www.thansettakij.com/content/178277

– wekorat.com/2019/05/21/korat-high-speed-train-update-may-2019/

– wekorat.com/2018/08/28/high-speed-train-korat-update-2/

*รถไฟทางคู่

– www.thansettakij.com/content/399622

– www.koratstartup.com/mabkabao-chira-double-track-railway/

– www.tnnthailand.com/content/12433

*มอเตอร์เวย์

– www.prachachat.net/property/news-302271

– www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/99597

www.autoinfo.co.th/online/276886/