นิทรรศการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก โดย หลวงอนุสารสุนทรกิจ จัดแสดงโดยหอภาพถ่ายล้านนา (Chiang Mai House of Photography) นิทรรศการภาพถ่ายวิถีชีวิตของคนเชียงใหม่ในอดีต หาชมยาก เปิดให้ชมตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค.- 28 พ.ย. ณ  หอภาพถ่ายล้านนา ด้านหลังพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา