จะช่วยประคองให้เรารอดปลอดภัยจากทุกสถานการณ์อันตรายหรือคับขันครับ

เป็นห่วงทุกท่าน
แสนเมือง

Photo by Bethany Legg on Unsplash