9-10 .. กิจกรรมต๋ามผางปะตี๊ดส่องฟ้าฮักษาเมือง : ประเพณียี่เป็งโดยชาวชุมชนในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่และอำเภอใกล้เคียงพบกับขบวนช่างฟ้อนผางผางปะตี๊ดกิจกรรมจุดผางผางปะตี๊ดปรอบคูเมืองและกิจกรรมสาธิตการหยอดผางปะตี๊ดณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 19.00. เป็นต้นไป 

10 .. พิธีเปิดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี 2562 และการแสดงนาฎศิลป์ล้านนาณข่วงประตูท่าแพ 18.00. เป็นต้นไป 

11 .. การปล่อยกระทงสายสืบสานล้านนากิจกรรมปล่อยกระทงสายตลอดลำน้ำปิงบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ 19.00-22.00.

12 .. การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานบนถนนท่าแพข่วงประตูท่าแพและหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่