นิทรรศการจัดแสดงผ้าปักลายเทวดา และลายเครือเถา ผ้าโบราณที่ใช้ในพิธีตั้งธรรมหลวง อายุย้อนไปราวกลาง พุทธศตวรรษที่ 25 ของสะสมระดับ (master piece) ของรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ จัดแสดงให้ชมกันตั้งแต่วันนี้ – 29 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. (หยุดวันจันทร์) ณ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ถนนพระปกเกล้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่