ในสังคมยุค 4.0 นี้การสื่อสารรวดเร็วมากเด็กเล็กมีการพัฒนาด้านการเรียนรู้สูงบุคลากรมีความรู้ความสามารถเยอะขึ้นสังคมสูงอายุมีชีวิตยืนยาวนานมากขึ้นซึ่งสิ่งที่ติดมาในความเป็นตัวของตัวเองตั้งแต่กำเนิดคือความคิดที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนหรืออาจจะเรียกว่านิสัยก็ได้บางคนเกิดมาพร้อมกับความคิดที่เป็นบวกมากก็จะส่งผลให้อนาคตเติบโตในสังคมที่เห็นทุกอย่างเป็นมิตรคบคนง่ายมองโลกในแง่ดีแต่อีกด้านก็อาจพบกับอันตรายจากคนรอบข้างแบบไม่ทันตั้งตัวส่วนคนที่เกิดมามีแนวคิดติดลบการดำรงชีวิตก็มักไม่ประมาทมองโลกในแง่ร้ายอยู่เป็นเนืองๆคบค้าสมาคมกับคนอื่นแบบไว้ใจยากหน่อยการงานไม่ค่อยมีใครสนับสนุนเท่าที่ควรแต่กลุ่มนี้มักจะมีความมั่นคงทางจิตใจสูง

เมื่อก่อนเราเชื่อว่าสุขภาพจิตใจจะมีผลต่อสุขภาพโดยรวมได้เช่นนอนไม่หลับเครียดใจสั่นปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนกินไม่ได้และอาจเป็นเหตุให้เกิดโรคต่างๆตามมาโดยเฉพาะหลังๆมานี้เราจะพบกับศัพท์ที่คุ้นหูว่าโรคซึมเศร้าหรือ Depressive disorder’ 

โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางอารมณ์ที่พบบ่อยพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายและพบได้ในทุกช่วงอายุโดยอาจมีสาเหตุมาจากการสูญเสียความผิดหวังจากการหย่าร้างเป็นต้นการเป็นโรคนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่เป็นนั้นจะเป็นคนอ่อนแอหรือไม่มีความสามารถเพราะมีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันว่าโรคซึมเศร้ามีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของระบบสมองที่ผิดปกติในปัจจุบันโรคซึมเศร้าสามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยาและการรักษาทางจิตใจหากไม่ได้รับการรักษาอาจเกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันการทำงานและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าที่รุนแรงมากขึ้นเช่นมีอาการหลงผิดหูแว่วมีความคิดทำร้ายตนเองหรือฆ่าตัวตาย 

สาเหตุของโรคซึมเศร้าอาจเป็นความผิดปกติในสมองระบบสารสื่อประสาทฮอร์โมนและวงจรระบบประสาทการเลี้ยงดูสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์เลวร้ายในชีวิตซึ่งส่งผลต่อกระบวนการคิดและมุมมองต่อตนเองเช่นมองโลกในแง่ร้ายสิ้นหวังหรือขาดความภูมิใจในตนเองโดยอาการของโรคซึมเศร้าผู้ป่วยมักเก็บตัวแยกตัวออกจากสังคมรู้สึกเศร้าท้อแท้สิ้นหวังรู้สึกตนเองไร้ค่ารู้สึกผิดและโทษตนเองตลอดเวลาขาดความสนใจหรือความเพลิดเพลินในการทำกิจกรรมต่างๆเคลื่อนไหวช้าลงหรือกระสับกระส่ายเหนื่อยและอ่อนเพลียตลอดเวลาขาดสมาธิความสามารถในการคิดและการตัดสินใจน้อยลงเบื่ออาหารหรืออยากอาหารมากขึ้นนอนมากหรือน้อยกว่าปกติมีความคิดหรือพยายามฆ่าตัวตายมีปัญหาในการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม 

โดยทั่วไปการรักษาโรคซึมเศร้าหลักๆคือการพูดคุยให้คำปรึกษาการทำจิตบำบัดและการใช้ยากลุ่มต้านเศร้าผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอาจจำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลและส่วนใหญ่อาการจะดีขึ้นจนสามารถกลับไปทำงานและดำรงชีวิตได้อย่างปกติหากได้รับการรักษาที่เหมาะสมครับ 

อย่างไรก็ดีวิธีที่จะช่วยรักษาอาการของโรคซึมเศร้าให้ผ่อนหนักเป็นเบาได้ดีที่สุดคือการรู้จักแยกแยะระหว่างความฝันกับสิ่งที่คาดหวังให้ชัดเจนมองทำสิ่งที่คาดหวังให้เห็นภาพชัดที่สุดและอย่านำสิ่งที่ฝันมายึดติดกับชีวิตจริง

สวัสดีปีใหม่ครับ

เรื่อง : นายแพทย์จิระธนะจักร  Photo by Rae Tian on Unsplash