UPDATE

RELATED UPDATE

เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี หมู่บ้านสันเกี๋ยง อ.แม่แจ่ม
เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี หมู่บ้านสันเกี๋ยง อ.แม่แจ่ม
9-15 ก.ย. One Street Food Market นักศึกษาในเครื่องแบบทานฟรี 50 บาท
9-15 ก.ย. One Street Food Market นักศึกษาในเครื่องแบบทานฟรี 50 บาท
7 ก.ย. Kad Farang เปิดตัว 2 ร้านใหม่ ต้องไปลอง
7 ก.ย. Kad Farang เปิดตัว 2 ร้านใหม่ ต้องไปลอง
  • ขอสงวนสิขสิทธิ์ในการนำบทความ และรูปภาพ บนเว็บไซต์ compasscm.com ไปคัดลอก เผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต มิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ จะดำเนินคดีตามกฏหมายสูงสุด

    บริษัท เอส พี พับลิชชิ่ง กรุ๊ป จำกัด 191/22-23 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง ต.เชียงใหม่ 50000 โทร. 0-5332-8812-3 โทรสาร. 0-5332-08814 Email : compasscm@gmail.com
    3,921